• Lễ tốt nghiệp – Trao giải Portfolio K29
 • My life as Graphic Designer:
  Nguyễn Trung Hiền
 • Những tác phẩm đoạt giải
  trong Portfolio K29
 • My life as Graphic Designer:
  Ngô Văn Hồng
 • My life as Graphic Designer:
  Nguyễn Hoàng Nhật Vĩnh
 • Chuyến thăm Y&R Vietnam, 01/11/2012
 • Portfolio Day K24