• Hội thảo giới thiệu chương trình thiết kế đồ họa 08/11
 • Portfolio K31
 • Ngày hội tốt nghiệp - Portfolio Day K31
 • Lễ tốt nghiệp và trao giải Portfolio K30 - Chủ đề "Niềm tin"
 • Thiết kế đồ họa "Biến ý tưởng thành hiện thực"
 • Team Building - Cùng dpi “Chơi mà học”
 • Chuyến tham quan công ty Young and Rubicam Việt Nam 2014
 • Gameloft Tour 2014
 • My life as Graphic Designer:
  Nguyễn Trung Hiền
 • My life as Graphic Designer: 
  Ngô Văn Hồng
 • My life as Graphic Designer:
  Nguyễn Hoàng Nhật Vĩnh
 • Chuyến thăm Y&R Vietnam, 01/11/2012
 • Portfolio Day K24

Liên kết