• HỘI THẢO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH DÀI HẠN THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ 16/8/14
 • Gameloft Tour 2014
 • My life as Graphic Designer:
  Nguyễn Trung Hiền
 • My life as Graphic Designer:
  Ngô Văn Hồng
 • My life as Graphic Designer:
  Nguyễn Hoàng Nhật Vĩnh
 • Chuyến thăm Y&R Vietnam, 01/11/2012
 • Portfolio Day K24