• Workshop "Với Photoshop, mọi thứ đều có thể!"
  • Portfolio K31
  • Thiết kế đồ họa
    "Biến ý tưởng thành hiện thực"
  • Team Building - Cùng dpi “Chơi mà học”
  • My life as Graphic Designer:<br/>Nguyễn Trung Hiền
  • My life as Graphic Designer: <br/>Ngô Văn Hồng
  • My life as Graphic Designer:<br/>Nguyễn Hoàng Nhật Vĩnh
  • Chuyến thăm Y&R Vietnam, 01/11/2012