Thứ 2
Tháng 5
2016
23

Hoạt động
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI “HẤP DẪN” CHO KHÓA CHUYÊN ĐỀ THÁNG 9

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI “HẤP DẪN” CHỈ ÁP DỤNG ĐẾN NGÀY 15/09/2016

Gói Chương trình hấp dẫn cho các Marketer:

 • Photoshop CB + Illustrator CB + Phát triển sự sáng tạo : Tặng học bổng 450.000 VND 
 • Photoshop CB + Illustrator CB + Basic Design : Tặng học bổng 450.000 VND 
 • Photoshop CB + Illustrator CB + Indesign : Tặng học bổng 450.000 VND 
 • Photoshop CB + Photoshop NC + Photo Manipulation : Tặng học bổng 450.000 VND 
 • Photoshop CB + Photo Manipulation : Tặng học bổng 250.000 VND 

Gói Chương trình ưu đãi Khóa học Thiết kế web:

 • Photoshop CB + HTML & CSS + UX/UI Web Design: Tặng học bổng 450.000 VND 
 • HTML & CSS + UX/UI Web Design: Tặng học bổng 250.000 VND 

Gói Chương trình đặc biệt Khóa Thiết kế Ấn phẩm Tạp chí:

 • Indesign + Layout Solutions + Layout Styles : Tặng học bổng 450.000 VND

Gói Chương trình Ưu đãi cho Khóa In ấn:

 • Corel + Kỹ thuật in và chất liệu : Tặng học bổng 250.000 VND 

Gói Chương trình ưu đãi đặc biệt cho Khóa Thiết kế Bao bì:

 • Photoshop CB + Illustrator CB + Sáng tạo trong Thiết kế bao bì: Tặng học bổng 450.000 VND 

Gói Chương trình ưu đãi đặc biệt cho Khóa cấp tốc Thiết kế Logo và Thương hiệu cho Start up:

 • Photoshop CB + Illustrator CB + CIP : Tặng học bổng 450.000 VND 

Chương trình ưu đãi đặc biệt Khóa Chuyên đề tháng 6:

 • Photoshop Căn Bản + Photoshop Nâng Cao: Tặng học bổng 250.000 VND
 • Illustrator Căn Bản + Illustrator Nâng Cao: Tặng học bổng 250.000 VND 
 • Photoshop Căn Bản + Illustrator Căn Bản: Tặng học bổng 250.000 VND 

 

 1. ĐĂNG KÝ 2 MÔN CHUYÊN ĐỀ BẤT KỲ ĐƯỢC TẶNG HỌC BỔNG 250.000 VND 
 2. ĐĂNG KÝ 3 MÔN CHUYÊN ĐỀ BẤT KỲ ĐƯỢC TẶNG HỌC BỔNG 450.000 VND 
 3. ĐĂNG KÝ 1 MÔN CHUYÊN ĐỀ BẤT KỲ ĐƯỢC TẶNG HỌC BỔNG 100.000 VND

 

 

 ♥♥♥DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC TẠI Dpi:
 • Phát Triển Sự Sáng Tạo – Mr Jun Nguyen Hatsushiba – dpi Founder
 • Basic Design, CIP & Brand Design 
 • Photo Manipulation 
 • Layout Solutions
 • UX/UI for Web and Application Mobile 
 • Thiết Kế Bao Bì 
 • Layout Style 
 • Sáng Tạo Trong Thiết Kế Quảng Cáo 
 • Kỹ thuật In và Chất liệu, Thiết Kế Bao Bì, Ilustrator, Indesign 
 • Typography, Photoshop
 • Animate, HTML & CSS, Indesign, Photoshop 
 • Illustrator, Indesign, Photoshop, Layout Styles 
 • Kỹ thuật In và Chất liệu 
 • Photography 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA CHUYÊN ĐỀ THÁNG:

www.dpicenter.edu.vn/thoi-khoa-bieu/7458/

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA HỌC VIÊN HOÀN THÀNH SAU KHÓA HỌC:
Mỹ Lệ- K27

Mỹ Lệ- K27

bài thi photoshop ghép tự do

Nguyễn Hoàng Lộc – E35B

Phương Trúc K27

Phương Trúc – K27

*ILLUSTRATOR:
final-noithat

Mai Hồng Hiến – K35

thang1-2

Phạm Thị Yến Ngọc – E35B

thang3-4

Phạm Thị Yến Ngọc – E35B

thang5-6

Phạm Thị Yến Ngọc – E35B

thang7-8

Phạm Thị Yến Ngọc – E35B

thang9-10

Phạm Thị Yến Ngọc – E35B

* INDESIGN:
Brochurecuoikhoa_Page_1 Brochurecuoikhoa_Page_2
brochuer 1

Phạm Thúy My – M36B

brochuer 2

Phạm Thúy My – M36B