Thứ 3
Tháng 12
2016
13

Hoạt động
dpi chúc mừng các bạn sinh viên Khóa 35 đã nhận được Job Offer

Trường dpi chúc mừng các bạn sinh viên Khóa 35 đã nhận được Job Offer từ các nhà tuyển dụng:

 1. Viên Ngọc Vân Anh – Maxx Group
 2. Nguyễn Hoàng Tuấn Hữu – Glass Egg
 3. Nguyễn Quỳnh Anh – Total Creative (TCI)
 4. Bùi Bá Bảo – Maxx Group
 5. Mai Hồng Hiến – Ho Chi Minh City Wings
 6. Lương Xuân Hưng – Geomegy Global
 7. Nguyễn Văn Nghiệp – Công ty phần mềm trí tuệ nhân tạo
 8. Nguyễn Văn Ninh – Ecommerce Team on Themeforest.com
 9. Nguyễn Kim Việt Quốc – Glass Egg
 10. Lê Nguyễn Phú Quý – Maxx Group
 11. Lâm Việt Thanh – Cowan Group
 12. Nguyễn Thành Trưởng Thông – Fram Việtnam
 13. Nguyễn Việt Cường – Geomegy Global
 14. Nguyễn Thái Sơn – Golden A
 15. Trần Lâm Bảo Quốc Anh – Transcosmos Việt Nam
 16. Lương Võ Thành Luân – Purpose Group

Trường xin chúc các bạn thành công trên con đường đã chọn !!!