Thứ 7
Tháng 9
2012
8

Môn: Flash Cơ Bản
Storyboard và Prototype cho một Flash Animation

Bạn muốn thực hiện môt đoạn clip chuyển động về 1 chủ đề nào đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào? Điều gì giúp bạn thực hiện được 1 Flash animation?

 1. Làm mindmap để ghi ra hết những ý đồ, những ý tưởng, suy nghĩ về thứ mà mình muốn thực hiện

  Minmap để tìm ý tưởng

  Minmap để tìm ý tưởng

 2. Chọn lựa 1 concept rồi tiến hành vẽ các bước chuyển động (storyboard), hoặc làm prototype (phac thảo đồ) để tìm kiếm và phát triển ra các ý tưởng chuyển động. Từ đó triển khai chúng thành những layout, cách trình bày ở dạng tĩnh

  Làm storyboard chuyển động

  Làm storyboard chuyển động

 3. Triển khai các ý tưởng chuyển động theo các layout, dựng hình từng Scene (cảnh) chuyển động lựa chọn phong nền, kích thước, số khung hình chuyển động /giây, âm thanh, Video, hình ảnh cùng với các hiệu ứng của nó sẽ được gán ghép vào cho thêm sống động

  Layout từng cảnh chuyển động

  Layout từng cảnh chuyển động

Video tham khảo: