• Đào Thanh Vũ
  • Nguyễn Minh Hoàng

Môn: InDesign

Cũng tương tự như QuarkXPress, InDesign là một chương trình dàn trang mạnh nổi tiếng, dễ sử dụng, đảm bảo độ chính xác và thích hợp với các ứng dụng đồ họa chuyên nghiệp. Các tính năng đặc thù của InDesign bao gồm xử lý chữ và đồ họa, các công cụ vẽ, độ trong suốt, khả năng in và kết xuất PDF đáng tin cậy. Với các công cụ sáng tạo mạnh linh hoạt để tạo các kiểu in và ấn bản điện tử, từ tạp chí, áp phích, sách báo, bìa CD, nhãn hiệu và sự kết hợp kỳ diệu với các phần mềm đồ họa khác.