PORTFOLIO HỌC VIÊN » K26

 • NGUYỄN NHẬT HOÀNG VĨNH

  Giải Nhất Portfolio đẹp nhất
  Giải Học viên bình chọn
  Xem thêm »
 • NGUYỄN CHÁNH QUANG

  Giải Nhì Portfolio đẹp nhất
  Xem thêm »
 • ĐINH THỤY BẢO NGỌC

  Giải Ba Portfolio đẹp nhất
  Xem thêm »
 • HOÀNG ANH TUẤN

  Giải Nhất Thiết kế đẹp nhất
  Xem thêm »
 • LÂM HOÀNG MINH

  Giải Nhì Thiết kế đẹp nhất
  Xem thêm »
 • HÀ HUỲNH MỸ TIÊN

  Đồng giải Ba Thiết kế đẹp nhất
  Xem thêm »
 • TRỊNH LINH PHƯƠNG

  Đồng giải Ba Thiết kế đẹp nhất
  Xem thêm »
 • DƯƠNG CÔNG NGUYÊN

  Đồng giải Nỗ lực đặc biệt
  Xem thêm »
 • NGUYỄN ĐINH KHÔI MINH

  Đồng giải Nỗ lực đặc biệt
  Xem thêm »
 • những Portfolio đẹp nhất