• Ông Thi Toàn - Giải Nhất Portfolio
 • Mai Ngọc Duyên - Giải Nhì Portfolio
 • Nguyễn Ngọc Mai Hân - Giải Ba Portfolio
 • Nguyễn Phước Định Tường Huy
  Giải Nhất Thiết kế
 • Võ Thị Mỹ Lệ - Giải Nhì Thiết kế
 • Trương Quyền Nam Anh
  đồng Giải Ba Thiết kế
 • Đoàn Thị Thu Trang
  đồng Giải Ba Thiết kế
 • Nguyễn Thị Lisa - Giải Suy nghĩ Khác biệt
 • Đỗ Quốc Long - Giải Nỗ lực Đặc biệt

Portfolio Học viên K27

Chúc mừng các bạn sau đây đã giành được những giải thưởng xứng đáng:

(click để xem portfolio từng học viên)