Thứ 5
Tháng 11
2017
16

Thời Khóa biểu
Các Lớp Chuyên Đề KG 04/12/17

  

Các lớp chuyên đề khai giảng 04/12/17

Môn học
Buổi học
Thời gian
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development)Tối – 419h00 – 21h30
Photoshop Cơ bảnSáng – 2 – 48h00 – 10h35
Chiều – 3 – 514h00 – 16h35
Tối – 4 – 618h00-21h30
Sáng – 58h00 – 10h35
Tối – 219h00 – 21h30
Illustrator Cơ bảnSáng – 3 – 58h00 – 10h35
Chiều – 2 – 4 – 614h00 – 16h35
Tối – 3 – 5 – 718h00-20h30
Sáng – 78h00 – 10h35
InDesignSáng – 38h00 – 10h35
Tối – 619h00 – 21h30
Photoshop Nâng caoSáng – 48h00 – 10h35
Tối – 2 – 418h00-20h30
Illustrator Nâng caoSáng – 68h00 – 10h35
Tối – 718h00-20h30
CorelDrawTối – 218h00-20h30
HTML&CSSSáng – 69h20 – 11h55
Tối – 419h00 – 21h30
AnimateSáng – 5 – 79h20 – 11h55
Tối – 2 – 619h00 – 21h30
Lý thuyết Đồ họa Căn bản (Basic Design)Tối – 219h00 – 21h30
Các giải pháp Layout (Layout Solutions)Sáng – 79h20 – 11h55
Tối – 319h00 – 21h30
Thiết kế chữ (Typography)Tối – 519h00 – 21h30
Hệ thống Nhận dạng Thương hiệu C.I.P (Corporate Identity Program)Tối – 319h00 – 21h30
Kỹ thuật in & Chất liệuSáng – 29h20 – 11h55
Tối – 719h00 – 21h30
Phát triển Concept (Concept Development)Tối – 519h00 – 21h30
Dựng phim bằng PremiereTối – 319h00 – 21h30
Vẽ tay, phác thảo ý tưởng cho Graphic DesignerChiều – 714h00 – 16h35
Vẽ Mỹ thuật, Story Board, Graphic Design trên WacomChiều – 714h00 – 16h35
After EffectTối – 519h00 – 21h30
UX/UI
Web&Mobile application
Tối – 619h00 – 21h30

Vui lòng đăng ký sớm để chọn lớp học phù hợp!