Thứ 4
Tháng 8
2017
2

Thời Khóa biểu
Các Lớp Chuyên Đề KG 11/09/17

  

 

Các lớp chuyên đề khai giảng 11/09/17

Môn học
Buổi học
Thời gian
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development)Tối – 419h00 – 21h30
Photoshop Cơ bảnSáng – 2 – 49h20 – 11h55
Chiều – 3 – 514h00 – 16h35
Chiều – 2 – 414h00 – 16h35
Tối – 3 – 718h00-20h30
Sáng – 68h00 – 10h35
Tối – 219h00 – 21h30
Tối – 318h00-20h30
Illustrator Cơ bảnSáng – 3 – 59h20 – 11h55
Chiều – 4 – 614h00 – 16h35
Chiều – 3 – 514h00 – 16h35
Tối – 2 – 418h00-20h30
Sáng – 28h00 – 10h35
Tối – 319h00 – 21h30
Tối – 518h00-20h30
InDesignSáng – 48h00 – 10h35
Tối – 619h00 – 21h30
Tối – 718h00-20h30
AnimateSáng – 69h20 – 11h55
Tối – 418h00-20h30
Photoshop Nâng caoSáng – 59h20 – 11h55
Tối – 519h00 – 21h30
Tối – 618h00-20h30
Illustrator Nâng caoSáng – 79h20 – 11h55
Tối – 418h00-20h30
Tối – 719h00 – 21h30
HTML&CSSSáng – 3 – 58h00 – 10h35
Tối – 2 – 619h00 – 21h30
Lý thuyết Đồ họa Căn bản (Basic Design)Tối – 219h00 – 21h30
Các giải pháp Layout (Layout Solutions)Tối – 319h00 – 21h30
Thiết kế chữ (Typography)Tối – 519h00 – 21h30
Thiết kế Bao bìTối – 719h00 – 21h30
Layout StylesTối – 319h00 – 21h30
UX/UI
Web&Mobile application
Chiều – 714h00 – 16h35
Tối – 519h00 – 21h30
Vẽ tay, phác thảo ý tưởng cho Graphic DesignerChiều – 714h00 – 16h35
After EffectTối – 519h00 – 21h30
Vẽ Mỹ thuật, Graphic Design trên WacomChiều – 714h00 – 16h35
PhotographyTối – 619h00 – 21h30

Vui lòng đăng ký sớm để chọn lớp học phù hợp!