Thứ 3
Tháng 12
2017
19

Thời Khóa biểu
Các Lớp Chuyên Đề KG 15/01/18

  

Các lớp chuyên đề khai giảng 15/01/18

Môn học
Buổi học
Thời gian
Photoshop Cơ bảnSáng – 3 – 59h20 – 11h55
Chiều – 2 – 4 – 614h00 – 16h35
Tối – 2 – 4 – 619h00 – 21h30
Illustrator Cơ bảnSáng – 4 – 68h00 – 10h35
Chiều – 3 – 5 – 714h00 – 16h35
Tối – 3 – 5 – 719h00 – 21h30
Photoshop Nâng caoTối – 2 – 618h00-20h30
Tối – 2 – 4 – 619h00 – 21h30
Illustrator Nâng caoTối – 418h00-20h30
InDesignTối – 3 – 5 – 719h00 – 21h30
Vẽ tay, phác thảo ý tưởng cho Graphic DesignerChiều – 714h00-16h00
Vẽ mỹ thuật, Graphic Design trên WacomChiều – 714h00 – 16h35
UX/UI
Web& Mobile Application
Tối – 619h00 – 21h30