Thứ 3
Tháng 12
2017
12

Thời Khóa biểu
Các Lớp Chuyên Đề KG 18/12/17

  

Các lớp chuyên đề khai giảng 18/12/17

Môn học
Buổi học
Thời gian
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development)Tối – 419h00 – 21h30
Photoshop Cơ bảnChiều – 3 – 514h00 – 16h35
Illustrator Cơ bảnSáng – 3 – 58h00 – 10h35
Chiều – 2 – 4 – 614h00 – 16h35
AnimateSáng – 5 – 79h20 – 11h55
Lý thuyết Đồ họa Căn bản (Basic Design)Tối – 219h00 – 21h30
Vẽ tay, phác thảo ý tưởng cho Graphic DesignerChiều – 714h00 – 16h35
Vẽ Mỹ thuật, Story Board, Graphic Design trên WacomChiều – 714h00 – 16h35
After EffectTối – 519h00 – 21h30
UX/UI
Web&Mobile application
Tối – 619h00 – 21h30