Thứ 4
Tháng 6
2017
14

Thời Khóa biểu
Các Lớp Chuyên Đề KG 01/08/17

  

 

Các lớp chuyên khai giảng 01/08/17

Môn học
Buổi học
Thời gian
Photoshop Cơ bảnSáng – 3 – 59h20 – 11h55
Chiều – 3 – 514h00 – 16h35
Tối – 4 – 619h00 – 21h30
Illustrator Cơ bảnSáng – 2 – 69h20 – 11h55
Chiều – 2 – 4 – 614h00 – 16h35
Tối – 3 – 518h00-20h30
Photoshop Nâng caoTối – 2 – 419h00 – 21h30
Illustrator Nâng caoTối – 718h00-20h30
InDesignSáng – 79h20 – 11h55
CorelDrawTối – 2 – 619h00 – 21h30
Thiết kế chữ (Typography)Chiều – 414h00 – 16h35
After EffectTối – 219h00 – 21h30
Vẽ tay, phác thảo ý tưởng cho Graphic DesignerChiều – 714h00 – 16h35
UX/UI
Web&Mobile application
Tối – 619h00 – 21h30
Chiều – 714h00 – 16h35
PhotographyTối – 519h00 – 21h30

Vui lòng đăng ký sớm để chọn lớp học phù hợp!