Thứ 6
Tháng 9
2017
15

Thời Khóa biểu
Các Lớp Chuyên Đề KG 05/10/17

  

Các lớp chuyên đề khai giảng 05/10/17

Môn học
Buổi học
Thời gian
Vẽ tay, phác thảo ý tưởng cho Graphic DesignerChiều – 714h00 – 16h35
Vẽ Mỹ thuật, Graphic Design trên WacomChiều – 714h00 – 16h35
After EffectTối – 519h00 – 21h30
Photo ManipulationSáng – 79h30-11h30
UX/UI
Web&Mobile application
Tối – 619h00 – 21h30
PhotographyTối – 619h00 – 21h30

Vui lòng đăng ký sớm để chọn lớp học phù hợp!