Thứ 3
Tháng 3
2018
27

Thời Khóa biểu
Các Lớp Chuyên Đề KG 07/05/18

  

Các lớp chuyên đề khai giảng 07/05/18

Môn học
Buổi học
Thời gian
Lý thuyết Đồ họa Căn bản (Basic Design)Tối – 3 – 619h00 – 21h30
After EffectTối – 519h00 – 21h30
Photoshop Cơ bảnSáng – 3 – 79h20 – 11h55
Chiều – 2 – 614h00 – 16h35
Tối – 3 – 5 – 719h00 – 21h30
Illustrator Cơ bảnSáng – 2 – 49h20 – 11h55
Chiều – 3 – 514h00 – 16h35
Tối – 2 – 4 – 619h00 – 21h30
CorelDrawTối – 2 – 418h00-20h30
Photoshop Nâng caoTối – 4 – 619h00 – 21h30
Illustrator Nâng caoTối – 3 – 719h00 – 21h30
Vẽ tay, phác thảo ý tưởng cho Graphic DesignerChiều – 714h00 – 16h35
Vẽ Mỹ thuật, Graphic Design trên WacomChiều – 714h00 – 16h35
UX/UI
Web&Mobile application
Tối – 219h00 – 21h30