Thứ 4
Tháng 4
2017
26

Thời Khóa biểu
Các Lớp Chuyên Đề KG 08/05/17

  

Các lớp chuyên khai giảng 08/05/17

Môn học
Buổi học
Thời gian
Photoshop Cơ bảnChiều – 3 – 514h00 – 16h35
Illustrator Cơ bảnChiều – 2 – 4 – 614h00 – 16h35
Tối – 3 – 518h00-20h30
Photoshop Nâng caoTối – 2 – 4 – 618h00-20h30
Illustrator Nâng caoTối – 3 – 518h00-20h30
Vẽ tay, phác thảo ý tưởng cho Graphic DesignerChiều – 714h00 – 16h35
Vẽ mỹ thuật, Story Board, Graphic Design trên WacomChiều – 714h00 – 16h35
UX/UI
Web&Mobile application
Chiều – 714h00 – 16h35
After EffectTối – 219h00 – 21h30
Photography Căn BảnTối – 519h00 – 21h30

Vui lòng đăng ký sớm để chọn lớp học phù hợp!