Thứ 5
Tháng 5
2018
10

Thời Khóa biểu
Các Lớp Chuyên Đề KG 11/06/18

  

Các lớp chuyên đề khai giảng 11/06/18

Môn học
Buổi học
Thời gian
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development)Tối – 319h00 – 21h30
English for DesignerChiều – 714h30-16h30
Photoshop Cơ bảnSáng – 3 – 5 – 79h20 – 11h55
Chiều – 2 – 614h00 – 16h35
Tối – 3 – 5 – 719h00 – 21h30
Sáng – 38h00 – 10h35
Tối – 219h00 – 21h30
Illustrator Cơ bảnSáng – 2 – 4 – 68h00 – 10h35
Chiều – 3 – 514h00 – 16h35
Tối – 2 – 4 – 619h00 – 21h30
Sáng – 78h00 – 10h35
Tối – 319h00 – 21h30
InDesignSáng – 58h00 – 10h35
Tối – 619h00 – 21h30
CorelDrawTối – 5 – 719h00 – 21h30
Photoshop Nâng caoSáng – 28h00 – 10h35
Tối – 219h00 – 21h30
Illustrator Nâng caoSáng – 58h00 – 10h35
Tối – 719h00 – 21h30
AnimateSáng – 4 – 68h00 – 10h35
Tối – 3 – 519h00 – 21h30
HTML&CSSSáng – 39h20 – 11h55
Tối – 419h00 – 21h30
Phát triển Concept (Concept Development)Tối – 519h00 – 21h30
UX/UI
Web&Mobile application
Tối – 319h00 – 21h30
Lý thuyết Đồ họa Căn bản (Basic Design)Tối – 619h00 – 21h30
Các giải pháp Layout (Layout Solutions)Tối – 419h00 – 21h30
Thiết kế chữ (Typography)Tối – 619h00 – 21h30
Hệ thống Nhận dạng Thương hiệu C.I.P (Corporate Identity Program)Tối – 219h00 – 21h30
Kỹ thuật in & Chất liệuSáng – 59h20 – 11h55
Tối – 719h00 – 21h30
Vẽ Mỹ thuật, Graphic Design trên WacomChiều – 714h00 – 16h35
Vẽ tay, phác thảo ý tưởng cho Graphic DesignerChiều – 714h00 – 16h35
Dựng film bằng PremiereTối – 319h00 – 21h30
After EffectTối – 519h00 – 21h30