Thứ 2
Tháng 10
2017
30

Thời Khóa biểu
Các Lớp Chuyên Đề KG 11/11/17

  

Các lớp chuyên đề khai giảng 11/11/17

Môn học
Buổi học
Thời gian
Photoshop Cơ bảnSáng – 3 – 5 – 78h00 – 10h35
Chiều – 3 – 514h00 – 16h35
Illustrator Cơ bảnChiều – 3 – 5 – 714h00 – 16h35
Tối – 2 – 418h00-20h30
Photoshop Nâng caoSáng – 79h20 – 11h55
UX/UI
Web&Mobile application
Tối – 619h00 – 21h30
Dựng phim bằng PremiereTối – 319h00 – 21h30

Vui lòng đăng ký sớm để chọn lớp học phù hợp!