Thứ 3
Tháng 6
2018
19

Thời Khóa biểu
Các Lớp Chuyên Đề KG 16/07/18

  

Các lớp chuyên đề khai giảng 16/07/18

Môn học
Buổi học
Thời gian
Photoshop Cơ bảnSáng – 3 – 59h20 – 11h55
Chiều – 4 – 614h00 – 16h35
Tối – 2 – 618h00-20h30
Illustrator Cơ bảnSáng – 2 – 4 – 68h00 – 10h35
Chiều – 3 – 514h00 – 16h35
Tối – 3 – 5 – 719h00 – 21h30
CorelDrawTối – 3 – 718h00-20h30
Photoshop Nâng caoTối – 3 – 519h00 – 21h30
Illustrator Nâng caoTối – 4 – 618h00-20h30
UX/UI
Web&Mobile application
Tối – 519h00 – 21h30
Vẽ Mỹ thuật, Graphic Design trên WacomChiều – 714h00 – 16h35
Vẽ tay, phác thảo ý tưởng cho Graphic DesignerChiều – 714h00 – 16h35
Dựng film bằng PremiereTối – 319h00 – 21h30
After EffectTối – 519h00 – 21h30