Thứ 4
Tháng 3
2017
22

Thời Khóa biểu
Các Lớp Chuyên Đề KG 24/04/17

  

Các lớp chuyên khai giảng 24/04/17

Môn học
Buổi học
Thời gian
After EffectTối – 219h00 – 21h30
Photography Căn BảnTối – 519h00 – 21h30
Photoshop Cơ bảnSáng – 2 – 69h20 – 11h55
Chiều – 4 – 614h00 – 16h35
Chiều – 3 – 514h00 – 16h35
Tối – 2 – 618h00-20h30
Illustrator Cơ bảnSáng – 3 – 79h20 – 11h55
Chiều – 2 – 4 – 614h00 – 16h35
Tối – 5 – 719h00 – 21h30
InDesignSáng – 4 – 68h00 – 10h35
Photoshop Nâng caoTối – 2 – 4 – 617h45 – 20h15
Illustrator Nâng caoTối – 3 – 517h45 – 20h15

Vui lòng đăng ký sớm để chọn lớp học phù hợp!