Thứ 2
Tháng 9
2017
25

Thời Khóa biểu
Các Lớp Chuyên Đề KG 23/10/17

  

 

Các lớp chuyên đề khai giảng 23/10/17

Môn học
Buổi học
Thời gian
Photoshop Cơ bảnSáng – 3 – 59h20 – 11h55
Chiều – 2 – 414h00 – 16h35
Chiều – 714h00 – 16h35
Tối – 2 – 619h00 – 21h30
Illustrator Cơ bảnSáng – 2 – 49h20 – 11h55
Chiều – 3 – 514h00 – 16h35
Tối – 3 – 719h00 – 21h30
Photoshop Nâng caoSáng – 79h20 – 11h55
UX/UI
Web&Mobile application
Tối – 619h00 – 21h30

Vui lòng đăng ký sớm để chọn lớp học phù hợp!