Thứ 6
Tháng 12
2016
9

Thời Khóa biểu
Các Lớp Chuyên Đề KG 13/02/17

  

Khai giảng ngày 13/02/17

Môn học
Buổi học
Thời gian
Photography Căn BảnTối – 519h00 – 21h30
Photoshop Cơ bảnSáng – 3 – 58h00 – 10h35
Chiều – 2 – 4 – 614h00 – 16h35
Tối – 2 – 617h45 – 20h15
Illustrator Cơ bảnSáng – 2 – 4 – 68h00 – 10h35
Chiều – 3 – 514h00 – 16h35
Photoshop Nâng caoTối – 2 – 619h00 – 21h30
Illustrator Nâng caoTối – 3 – 519h00 – 21h30
UX/UI
Web & Mobile Application
Chiều – 714h00 – 16h35
Vẽ tay, phác thảo ý tưởng cho Graphic DesignerChiều – 714h00 – 16h35
Phát triển kỹ năng thuyết trình bằng PowerpointSáng – 79h20 – 11h55
Vẽ mỹ thuật, story board, graphic design trên Wacom Căn BảnTối – 219h00 – 21h30

Vui lòng đăng ký sớm để chọn lớp học phù hợp!

Khóa Chuyên Đề tiếp theo khai giảng ngày 06/03/2017