Thứ 4
Tháng 11
2016
9

Thời Khóa biểu
Các Lớp Chuyên Đề KG 05/12/16

  

 

Khai giảng ngày 05/12/2016

Môn học
Buổi học
Thời gian
Photoshop Cơ bảnSáng – 3 – 58h00 – 10h35
Chiều – 2 – 4 – 614h00 – 16h35
Tối – 2 – 619h00 – 21h30
Tối – 5 – 717h45 – 20h15
Sáng – 59h20 – 11h55
Tối – 219h00 – 21h30
Illustrator Cơ bảnSáng – 2 – 4 – 68h00 – 10h35
Sáng – 2 – 4 – 69h20 – 11h55
Chiều – 3 – 714h00 – 16h35
Tối – 2 – 417h45 – 20h15
Sáng – 39h20 – 11h55
Tối – 419h00 – 21h30
InDesignSáng – 79h20 – 11h55
Tối – 619h00 – 21h30
AnimationTối – 3 – 517h45 – 20h15
CorelDrawTối – 2 – 417h45 – 20h15
Photoshop Nâng caoTối – 319h00 – 21h30
Chiều – 2 – 4 – 614h00 – 16h35
Phát triển kỹ năng thuyết trình bằng PowerpointSáng – 79h20 – 11h55
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development)Tối – 319h00 – 21h30
Các giải pháp Layout (Layout Solutions)Tối – 519h00 – 21h30
Thiết kế chữ (Typography)Tối – 619h00 – 21h30
Hệ thống Nhận dạng Thương hiệu C.I.P (Corporate Identity Program)Tối – 219h00 – 21h30
 

Khai giảng ngày 28/11/2016

Môn học
Buổi học
Thời gian
Photoshop Nâng caoSáng – 49h20 – 11h55
Illustrator Nâng caoSáng – 29h20 – 11h55
Tối – 719h00 – 21h30
HTML & CSSSáng – 39h20 – 11h55
Tối – 419h00 – 21h30
Phát triển Concept (Concept Development)Tối – 619h00 – 21h30
Kỹ thuật in & Chất liệuSáng – 59h20 – 11h55
Tối – 719h00 – 21h30

Vui lòng đăng ký sớm để chọn lớp học phù hợp!

Khóa Chuyên Đề tiếp theo khai giảng ngày 09/01/2017