Thứ 2
Tháng 10
2016
24

Thời Khóa biểu
KHÓA DÀI HẠN K38B – HK1

  

Khai giảng ngày 08/12/2016

Lớp học
Môn học
Buổi học
Thời gian
M38BIllustrator Cơ bảnSáng – 39h20 – 11h55
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development)Tối – 319h00 – 21h30
Photoshop Cơ bảnSáng – 59h20 – 11h55
InDesignSáng – 79h20 – 11h55
E38BPhotoshop Cơ bảnTối – 219h00 – 21h30
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development)Tối – 319h00 – 21h30
Illustrator Cơ bảnTối – 419h00 – 21h30
InDesignTối – 619h00 – 21h30

Vui lòng đăng ký sớm để chọn lớp học phù hợp!

* Để hiểu hơn về Chương trình học Thiết kế đồ họa 15 tháng tại dpi, các bạn vui lòng xem tại đây: http://www.dpicenter.edu.vn/chuong-trinh/