Thứ 2
Tháng 5
2017
15

Thời Khóa biểu
KHÓA DÀI HẠN K39B – HK1

 

Khai giảng ngày 07/06/2017

Lớp học
Môn học
Buổi học
Thời gian
M39BIllustrator Cơ bảnSáng – 39h20 – 11h55
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development)Tối – 419h00 – 21h30
Photoshop Cơ bảnSáng – 59h20 – 11h55
InDesignSáng – 79h20 – 11h55
E39B1InDesignTối – 218h00-20h30
Photoshop Cơ bảnTối – 318h00-20h30
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development)Tối – 419h00 – 21h30
Illustrator Cơ bảnTối – 618h00-20h30
E39B2Illustrator Cơ bảnTối – 319h00 – 21h30
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development)Tối – 419h00 – 21h30
Photoshop Cơ bảnTối – 519h00 – 21h30
InDesignTối – 719h00 – 21h30

Vui lòng đăng ký sớm để chọn lớp học phù hợp!

* Để hiểu hơn về Chương trình học Thiết kế đồ họa 15 tháng tại dpi, các bạn vui lòng xem tại đây: http://www.dpicenter.edu.vn/chuong-trinh/