Thứ 3
Tháng 12
2017
19

Thời Khóa biểu
KHÓA DÀI HẠN K40C – HK1

 

Khai giảng ngày 15/01/2018

Lớp học
Môn học
Buổi học
Thời gian
Ngày khai giảng
A40CPhotoshop Cơ bảnChiều – 2 – 4 – 614h00 – 16h35Từ 15/01/2018 đến 07/02/2018
Illustrator Cơ bảnChiều – 3 – 5 – 714h00 – 16h35Từ 25/01/2018 đến 06/03/2018
Photoshop Nâng caoTối – 2 – 4 – 619h00 – 21h30Từ 27/02/2018 đến 21/03/2018
InDesignTối – 3 – 5 – 719h00 – 21h30Từ 28/02/2018 đến 22/03/2018
E40CPhotoshop Cơ bảnTối – 2 – 4 – 619h00 – 21h30Từ 15/01/2018 đến 07/02/2018
Illustrator Cơ bảnTối – 3 – 5 – 719h00 – 21h30Từ 16/01/2018 đến 08/02/2018
Photoshop Nâng caoTối – 2 – 4 – 619h00 – 21h30Từ 27/02/2018 đến 21/03/2018
InDesignTối – 3 – 5 – 719h00 – 21h30Từ 28/02/2018 đến 22/03/2018

Vui lòng đăng ký sớm để chọn lớp học phù hợp!

* Để hiểu hơn về Chương trình học Thiết kế đồ họa 15 tháng tại dpi, các bạn vui lòng xem tại đây: http://www.dpicenter.edu.vn/chuong-trinh/