Thứ 7
Tháng 2
2018
24

Thời Khóa biểu
KHÓA DÀI HẠN K41A – HK1

 

Khai giảng ngày 19/03/2018

Lớp học
Môn học
Buổi học
Thời gian
M41AIllustrator Cơ bảnSáng – 38h00 – 10h35
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development)Tối – 419h00 – 21h30
Photoshop Cơ bảnSáng – 58h00 – 10h35
InDesignSáng – 78h00 – 10h35
E41APhotoshop Cơ bảnTối – 219h00 – 21h30
InDesignTối – 319h00 – 21h30
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development)Tối – 419h00 – 21h30
Illustrator Cơ bảnTối – 619h00 – 21h30

Vui lòng đăng ký sớm để chọn lớp học phù hợp!

* Để hiểu hơn về Chương trình học Thiết kế đồ họa 15 tháng tại dpi, các bạn vui lòng xem tại đây: http://www.dpicenter.edu.vn/chuong-trinh/