Thứ 4
Tháng 7
2018
4

Thời Khóa biểu
KHÓA DÀI HẠN K42A – HK1

  

Khai giảng ngày 04/09/2018

Lớp học
Môn học
Buổi học
Thời gian
M42A
(Lớp sáng)
Illustrator Cơ bảnSáng – 28h00 – 10h35
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development)Tối – 319h00 – 21h30
InDesignSáng – 48h00 – 10h35
Photoshop Cơ bảnSáng – 68h00 – 10h35
E42A1
(Lớp tối)
Illustrator Cơ bảnTối – 218h00-20h30
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development)Tối – 319h00 – 21h30
Photoshop Cơ bảnTối – 418h00-20h30
InDesignTối – 618h00-20h30
E42A2
(Lớp tối)
Photoshop Cơ bảnTối – 219h00 – 21h30
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development)Tối – 319h00 – 21h30
Illustrator Cơ bảnTối – 519h00 – 21h30
InDesignTối – 719h00 – 21h30

Vui lòng đăng ký sớm để chọn lớp học phù hợp!

* Để hiểu hơn về Chương trình học Thiết kế đồ họa 15 tháng tại dpi, các bạn vui lòng xem tại đây: http://www.dpicenter.edu.vn/chuong-trinh/