Thứ 6
Tháng 3
2017
10

Thời Khóa biểu
Các Lớp Chuyên Đề KG 22/03/17

  

Các lớp chuyên đề mới khai giảng 11/03/17

Môn học
Buổi học
Thời gian
Vẽ mỹ thuật, story board, graphic design trên Wacom Căn BảnChiều – 714h00 – 16h35
After EffectTối – 219h00 – 21h30
Photography Căn BảnTối – 5 &
Sáng – 7
19h00 – 21h30
&9h20 – 11h55
Vẽ tay, phác thảo ý tưởng cho Graphic DesignerChiều – 714h00 – 16h35
UX/UI
Web & Mobile Application
Chiều – 714h00 – 16h35

Các lớp chuyên khai giảng 22/03/17

Môn học
Buổi học
Thời gian
Photoshop Cơ bảnTối – 4 – 618h00-20h30
Illustrator Cơ bảnTối – 3 – 518h00-20h30
Vẽ tay, phác thảo ý tưởng cho Graphic DesignerChiều – 714h00-16h00

Vui lòng đăng ký sớm để chọn lớp học phù hợp!