Việc làm @ dpi

Làm việc cùng với chúng tôi!

Với việc mở rộng tiện ích đào tạo và tiếp tục phát triển chương trình, chúng tôi tìm kiếm một số cá nhân đủ tiêu chuẩn tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Nói một cách đơn giản, chúng tôi tìm kiếm những ai tin vào những điều chúng tôi đang thực hiện.

Tuyên ngôn về nhiệm vụ của chúng tôi như thế này:

Thiết kế x Việc dạy = Sự Bền Chí cho Tương lai Tốt Đẹp hơn
(Design x Education = Dedication to Better Future)

Đây là khuynh hướng và tinh thần chúng tôi mong muốn nuôi dưỡng trong chính chúng tôi và ở nơi làm việc.

Một vài câu hỏi đơn giản. Bạn đã bao giờ đang ở trong tình trạng kẹt xe và bắt đầu nghe thấy tiếng còi hú của xe cấp cứu đằng sau lưng? Họ đi qua được bằng cách nào? Trong bạn xuất hiện những suy nghĩ cảm xúc gì? Với tư cách là một trường dạy thiết kế đồ họa, và một trung tâm dạy học, chúng ta có thể làm gì? Hay chúng ta có làm gì được không? Và nếu chúng ta có thể làm được gì đó, bạn sẽ sẵn sàng thúc đẩy ý tưởng của mình được đến đâu?

Chúng tôi đang tìm kiếm những người sáng tạo, biết lẽ phải, kiên định, tháo vát, và tự giác. Những người có thể hướng đến và đưa ra được những tiêu chuẩn cao hơn trong những công việc mà chúng ta làm. Phải là người biết giải quyết vấn đề, một người học hỏi nhanh và biết áp dụng nhanh, có đầu óc tổ chức, và thể hiện được khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin hiệu quả và có tinh thần làm việc đồng đội.

Các vị trí đang tuyển dụng:

PR & Marketing Officer
Graphic Design Teacher – Tuyển Giáo viên Dạy Thiết kế Đồ họa
Giáo viên (Foreign Graphic Design Teacher)