Thứ 2
Tháng 2
2017
13

Thời Khóa biểu
Các Lớp Chuyên Đề KG 06/03/17

  

 

Khai giảng ngày 06/03/17

Môn học
Buổi học
Thời gian
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development)Tối – 419h00 – 21h30
Photoshop Cơ bảnSáng – 3 – 58h00 – 10h35
Chiều – 2 – 414h00 – 16h35
Tối – 3 – 519h00 – 21h30
Tối – 4 – 618h00-20h30
Sáng – 38h00 – 10h35
Illustrator Cơ bảnSáng – 2 – 49h20 – 11h55
Chiều – 3 – 514h00 – 16h35
Tối – 2 – 418h00-20h30
Tối – 3 – 518h00-20h30
Sáng – 78h00 – 10h35
Tối – 519h00 – 21h30
InDesignSáng – 58h00 – 10h35
Tối – 719h00 – 21h30
AnimationSáng – 49h20 – 11h55
Tối – 718h00-20h30
Photoshop Nâng caoSáng – 29h20 – 11h55
Tối – 619h00 – 21h30
Tối – 2 – 619h00 – 21h30
Illustrator Nâng caoSáng – 69h20 – 11h55
Tối – 419h00 – 21h30
HTML&CSSSáng – 58h00 – 10h35
Tối – 318h00-20h30
Thiết kế Web Tối – 419h00 – 21h30
Lý thuyết Đồ họa Căn bản (Basic Design)Tối – 219h00 – 21h30
Các giải pháp Layout (Layout Solutions)Tối – 519h00 – 21h30
Thiết kế chữ (Typography)Tối – 719h00 – 21h30
Layout StylesSáng – 69h20 – 11h55
Tối – 219h00 – 21h30
Thiết kế Bao bìSáng – 29h20 – 11h55
Tối – 619h00 – 21h30

Vui lòng đăng ký sớm để chọn lớp học phù hợp!

Khóa Dài hạn khai giảng ngày 06/03/2017