Thứ 6
Tháng 3
2017
10

Thời Khóa biểu
KHÓA DÀI HẠN K39A – HK1

  

Khai giảng ngày 14/03/2017

Lớp học
Môn học
Buổi học
Thời gian
M39APhotoshop Cơ bảnSáng – 38h00 – 10h35
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development)Tối – 419h00 – 21h30
InDesignSáng – 58h00 – 10h35
Illustrator Cơ bảnSáng – 78h00 – 10h35
E39APhotoshop Cơ bảnTối – 319h00 – 21h30
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development)Tối – 419h00 – 21h30
Illustrator Cơ bảnTối – 519h00 – 21h30
InDesignTối – 719h00 – 21h30

Vui lòng đăng ký sớm để chọn lớp học phù hợp!

* Để hiểu hơn về Chương trình học Thiết kế đồ họa 15 tháng tại dpi, các bạn vui lòng xem tại đây: http://www.dpicenter.edu.vn/chuong-trinh/